Charakteristika lesní správy

Lesní správa Ještěd organizačně spadá pod Oblastní ředitelství severní Čechy. Leží z části v kraji Libereckém, kraji Středočeském a kraji Královéhradeckém. V těchto krajích mimo přímé správy lesa vykonává i odbornou správu lesa pro drobné vlastníky lesních majetků.

Celková katastrální výměra Lesní správy Ještěd činí neuvěřitelných 125 121 ha. V přímé správě hospodaří na 14 revírech (18 025 ha PUPFL), na 4 revírech (1 revír kombinovaný s přímou správou) vykonává odbornou správu lesa (6 230 ha PUPFL).

Území LS zaujímá celou oblast Ještědského hřebene včetně Severočeské pískovcové plošiny, částečně Lužickou pískovcovou plošinu a okrajově Jizerské hory. Dále pokračuje až k Borovým lesům mezi Mladou Boleslaví a Dolním Bouseovem. Na východě pak končí Turnovem a Železným Brodem.

Ještědský masiv má se svým nejvyšším bodem ve výšce 1012 m n.m. charakter horský. Co se týče níže položených oblastí LS, je situace zhoršena mnoha roklemi a stržemi na Českodubsku a četnými skalními útvary na Zdislavsku a Žehrovsku.

Klimatické poměry jsou charakterizovány jako mírně teplé se srážkovým úhrnem do 650 mm/rok.