Charakteristika lesní správy

Lesní správa Ještěd organizačně spadá pod Krajské ředitelství Liberec. Leží z části v kraji Libereckém a z části v kraji Středočeském. V těchto krajích mimo přímé správy lesa vykonává
i odbornou správu lesa pro drobné vlastníky lesních majetků.

Celková katastrální výměra Lesní správy Ještěd činí 75 629 ha. V přímé správě hospodaří na 10 revírech (15 600 ha PUPFL), na 3 revírech vykonává odbornou správu lesa (6 230 ha PUPFL).

Území LS zaujímá celou oblast Ještědského hřebene včetně Se­veročeské pískovcové plošiny, částečně Lužickou pískovco­vou plošinu a okrajově Jizerské hory. Dále pokračuje k Borovým lesům mezi Mladou Boleslaví a Dolní Krupou. Na jihovýchodě pak končí Turnovem a Železným Brodem.

Ještědský masiv má se svým nejvyšším bodem ve výšce 1012 m n.m. charakter horský. Co se týče níže polože­ných oblastí LS, je situace zhoršena mnoha roklemi a str­žemi na Čekodubsku a četnými skalními útvary na Zdislavs­ku.

 Klimatické poměry jsou charakterizovány jako mírně teplé se srážkovým úhrnem do 650 mm/rok.