Valdštejnské hony

Vítejte na naučné stezce Káčovská bažantnice!

Níže se můžete dočíst bližší informace o Valdštejnských honech (kolem let 1880).

Všechny honby v Hradišti bývaly slavné, ale ještě slavnější bývaly za hraběte Kristiána z Valdštejna. Tu hudba hradišťská koncertovala v zámku večer před honem, na honě samém a opět večer v zámku po honech. To bylo v Hradišti živo! Také korunní princ Rudolf se zde honů zúčastnil. S honci vytáhlo do polí skoro všecko obyvatelstvo našeho města „na čumendu“. Když se to stalo, dal nadlesní Frengl lesním rohem znamení k počátku honu. Celý řetěz s lesníky a honci a střelci hrnul se kupředu a tu teprve začala činnost lesmistrova. Jezdil, chodil a nadával nevybíravě po celé šíři řetězce honců. Stále bylo slyšet jeho lesní roh určující pohyby středu a obou křídel řetěze honců a volání: „Sakramentský baby, klepejte, klepejte, hodně klepejte, ale né hubama ale holema“. Povinností honců bylo totiž klepáním holemi na keře vyplašit tam ukrytou zvěř do rány střelcům. Ukončení honů bývalo pravidelně v Káčovské bažantnici. Na rovné ploše za bažantnicí bylo všecko, co bylo zastřeleno a sem svezeno lesníky a hajnými dle druhu rozloženo a spočítáno a listina odevzdána lesmistrovi. Honba trvala pravidelně 3 dny a končila za Káčovskou bažantnicí, kde byl konec leče. Na takovéto honbě vedl hlavní slova lesmistr, který nechal leč připravit, střelce a lesníky rozestavoval, honce seřaďoval a vůbec celou honbu řídil.

Text od neznámého kronikáře upravila Lesní správa Ještěd.